držitelé

Po dokončení VKHa 2021 zašlete fotografie na email:
vkha@seznam.cz

Jména držitelů VKHa za rok 2020 byla archivována, premiérový ročník
dokončilo úspěšně 51 osob, ještě jednou gratulujeme všem co se jim
podařilo nasbírat všechny vrcholy!